PMT

Welkom op de site van mijn praktijk voor Psychomotorische Therapie!

Wat is PMT?

Binnen de Psychomotorische Therapie sta je stil bij wat je opmerkt aan gedachten, gevoelens en gedrag.
Ik maak gebruik van verschillende soorten bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen. Je kunt hierbij denken aan sport- en spelvormen maar ook aan oefeningen die je vragen om stil te staan bij de beleving van je eigen lichaam ( o.a. ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen).

Moet ik dan goed kunnen bewegen of sporten?

Nee, dat is zeker niet nodig. De activiteiten zet ik in als middel om je verbale en non- verbale gedrag zichtbaar te maken. Hierdoor kun je oefenen met het onder woorden brengen van je gedachten en gevoel. Zo kunnen we samen kijken naar hoe je je ervaringen kunt plaatsen binnen de activiteit. Ook maken we een koppeling naar het dagelijkse leven zodat je de opgedane ervaringen toe kunt passen in een andere omgeving en/of situatie.

Met welke vragen kun je bij mij terecht?

Wanneer je :

  • je zelfvertrouwen wilt vergroten
  • je grenzen beter wilt kunnen voelen en aangeven
  • je gevoelens wilt leren uiten
  • assertiever wil zijn
  • je faalangst aan wilt pakken
  • wilt leren omgaan met spanning
  • wilt leren ontspannen
  • je somberheid aan wilt pakken
  • zoekende bent naar de betekenis van je lichamelijke klachten in relatie tot mogelijke psychische klachten